Ιστορικό Εταρείας

Το έτος 1988 η Profilm Pack έφερε στην Ελλάδα την πρώτη αυτόματη μηχανή συσκευασίας εντύπων σε πλαστικό φιλμ, ανοίγοντας το δρόμο για την κυκλοφορία, σε πανελλήνια κλίμακα, περιοδικών συσκευασμένων σε διαφανή πλαστική σακούλα, με δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικών εντύπων, δειγμάτων προϊόντων και δώρων εντός της συσκευασίας.
Μέχρι τότε κάτι τέτοιο εθεωρείτο αδιανόητο, λόγω της μικρής δυνατότητας παραγωγής από χειροκίνητες μηχανές, που φυσικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην ανάγκη άμεσης κυκλοφορίας των περιοδικών.
Από τότε πέρασαν 30 και πλέον χρόνια, με συνεχή ανάπτυξη της Profilm Pack, ανταπόκριση στις εξελίξεις της τεχνολογίας, με επενδύσεις σε ό,τι πιο σύγχρονο στο χώρο της συσκευασίας και επιτυχείς συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εκδοτικές και εμπορικές εταιρείες.