ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αυτόματη συσκευαστική μηχανή σακκουλοποίησης ή/και θερμοσυρρίκνωσης (περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων κ.α.) τύπου RITMICA SH-70 του Ιταλικού Οίκου CMC αποτελούμενη από:

α) έξι (6) αυτόματους τροφοδότες

β) 9,5m μεταφορική ταινία με μονή σειρά ωστηρίων

γ)  βασική μονάδα συσκευασίας

δ)  σύστημα εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων στο φιλμ συσκευασίας

ε)  φούρνος θερμοσυρρίκνωσης

στ) δύο (2) μεταφορικές ταινίες (2.000x 400)mmσε διάταξη 90ο, για αρίθμηση και διαχωρισμό

Μέγιστων Μηχανικών Κύκλων / h: 12.000

Μέγιστο Πλάτος Προϊόντων: 300mm

Μέγιστο Ύψος Προϊόντων: 70mm

Αυτόματη συσκευαστική μηχανή σακουλοποίησης ή/και θερμοσυρρίκνωσης (περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων κα) τύπου CMC 2500 / H70 του Ιταλικού Οίκου CMC αποτελούμενη από:

α) οχτώ (8) αυτόματους τροφοδότες

β) 10m μεταφορική ταινία με μονή σειρά ωστηρίων

γ) βασική μονάδα συσκευασίας

δ)  σύστημα εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων στο φιλμ συσκευασίας

ε)  φούρνος θερμοσυρρίκνωσης

στ) λειτουργία επιλεκτικής τροφοδοσίας (μέσω αρχείου παραληπτών)

ζ)  σύστημα στοίβαξης (stacker) συσκευασμένων

Μέγιστων Μηχανικών Κύκλων / h: 15.000

Μέγιστο Πλάτος Προϊόντων: 300mm

Μέγιστο Ύψος Προϊόντων: 70mm

Αυτόματη συσκευαστική μηχανή σακουλοποίησης ή/και θερμοσυρρίκνωσης (περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων και προϊόντων) τύπου SUPER400/K5 του Γερμανικού Οίκου HUGO BECK αποτελούμενη από:

α)  δύο (2) αυτόματους τροφοδότες

β)  σύστημα «ανοίγματος» πρώτου φύλλου

γ) 5,5m μεταφορική ταινία με μονή σειρά ωστηρίων

δ)  βασική μονάδα συσκευασίας

ε)  φούρνος θερμοσυρρίκνωσης

στ) δύο (2) μεταφορικές ταινίες (2.000x 400)mmσε διάταξη 90ο, για αρίθμηση και  διαχωρισμό

Μέγιστων Μηχανικών Κύκλων / h: 6.000

Μέγιστο Πλάτος Προϊόντων: 400mm

Μέγιστο Ύψος Προϊόντων: 150mm

Αυτόματη συσκευαστική μηχανή σακουλοποίησης ή/και θερμοσυρρίκνωσης (περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων και προϊόντων) τύπου SUPER400/XLM10 του Γερμανικού Οίκου HUGOBECK αποτελούμενη από:

α)  τέσσερις (4) αυτόματους τροφοδότες

β) 10m μεταφορική ταινία με διπλή σειρά ωστηρίων

δ)  βασική μονάδα συσκευασίας

ε)  φούρνος θερμοσυρρίκνωσης

στ) δύο (2) μεταφορικές ταινίες (2.000x 400)mmσε διάταξη 90ο, για αρίθμηση και διαχωρισμό

Μέγιστων Μηχανικών Κύκλων / h: 10.000

Μέγιστο Πλάτος Προϊόντων: 400mm

Μέγιστο Ύψος Προϊόντων: 150mm

Αυτόματη συσκευαστική μηχανή σακουλοποίησης ή/και θερμοσυρρίκνωσης (περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων και προϊόντων) τύπου NEOX του Γερμανικού Οίκου HUGO BECK αποτελούμενη από:

α)  τρεις (3) αυτόματους τροφοδότες

β) 8m μεταφορική ταινία με διπλή σειρά ωστηρίων

δ)  βασική μονάδα συσκευασίας

ε)  φούρνος θερμοσυρρίκνωσης

στ) δύο (2) μεταφορικές ταινίες (2.000x 400)mmσε διάταξη 90ο, για αρίθμηση και διαχωρισμό

Μέγιστων Μηχανικών Κύκλων / h: 12.000

Αυτόματη ενθετική φακελωτική μηχανή, τύπου CMC 300, του ιταλικού οίκου C.M.C. S.P.A. , αποτελούμενη από:

α) ένα (1) αυτόματο τροφοδότη φακέλων. Διαστάσεις φακέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 110x200mm110x230mm, 160x230mm, 230x330mm. Επίσης είναι η μοναδική  εμφακελωτική μηχανή που μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόματα φάκελο pocket 230x330mm

β) έξι (6) αυτόματους τροφοδότες ενθέτων

γ) κεντρική μονάδα εντολών και ελέγχου

δ) μεταφορική ταινία

ε) βασική μονάδα εμφακέλωσης

στ) σύστημα εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων επάνω στον χαρτοφάκελο

ζ) δυο μεταφορικές ταινίες για αρίθμηση και διαχωρισμό

Μέγιστων Μηχανικών Κύκλων /h

12.000 για μωρό φάκελο

8.000 για μεγάλο

Sleeve labeling machine (συρρικνωτική μηχανή ατμού) του οίκου Kynshan Howfond Machinery Co., Ltd, αποτελούμενη από:

α) Μεταφορική ταινία 12m με ερπύστρια

β) Συρρι κνωτικό φούρνου ατμού, τύπου HF-2000M/G

γ) Στεγνωτική μηχανή, τύπου BD-100S Spider Blowing Dryer